Niemira, Konrad. 2022. „Sklep Chaudoirów. Przyczynek Do Badań Nad Warszawskim Rynkiem wyrobów Luksusowych W Wieku XVIII”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (1):35-49. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.1.002.