Starzyński, Marcin. 2022. „«Mistrzowie koziobrodzi» — Krawcy I Ich Cech W Krakowie XIV–XV Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (2):151-64. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.002.