Jankowski, Aleksander. 2021. „«By umarłą widzieć… Okno Się musiało W Trunnie wyrząć». Rozważania O początkach Portretu Trumiennego”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 69 (1):57-74. https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.1.004.