Penkała-Jastrzębska, Anna. 2021. „Świat Kultury Materialnej Na Magnackim Dworze Na przykładzie rejestrów majątkowych Anny Katarzyny Z Sanguszków Radziwiłłowej Z Lat 1738–1741”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 69 (1), 101-20. https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.1.006.