Gaziński, Radosław. 2021. „Urzędnicy Centralni książąt szczecińskich W XVI I Na początku XVII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 69 (2), 161-78. https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.2.002.