Ilski, Jarosław. 2022. „Pierścień Z Grodziska W Błoniu. Przykład Kultury Materialnej I Duchowej W obrębie Dworu książęcego Konrada Mazowieckiego”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (2):127-50. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.001.