Nechytailo, Pavlo. 2022. „Naczynia Ceramiczne Z Drugiej połowy XV–pierwszej połowy XVI Wieku Z Badań Wykopaliskowych Na Polskim Rynku W Kamieńcu Podolskim”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (2):231-36. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.006.