Kozdrach, Mariusz. 2022. „Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki W Kaplicach zwoleńskiego kościoła W świetle Metryk Parafialnych”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (2):201-30. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.005.