Klonder, Andrzej. 2022. „Piotr Miodunka, Społeczność małych Miast południowej Małopolski Od końca XVI Do końca XVIII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (1):115-17. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3125.