Kowalczyk, Małgorzata, i Dorota Żołądź-Strzelczyk. 2022. „Żywienie Dziecka W Polskiej Rodzinie Szlacheckiej W Drugiej połowie XVIII Wieku Na przykładzie Stasia Tretera”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (4):419-33. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.4.002.