Kowalczyk-Heyman, Elżbieta. 2022. „Słownik Historyczno-Geograficzny Ziemi Czerskiej W średniowieczu, Z. 1 A – Cychry”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (2):258-59. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3187.