Klonder, Andrzej. 2022. „Chłopi Na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej Do czasów uwłaszczenia”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (3):363-66. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3293.