Związek, Tomasz, Mariusz Leńczuk, i Urszula Zachara-Związek. 2023. „Lustracja królewskich Puszcz, lasów I borów Na Mazowszu Z 1566 Roku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 71 (2):181-201. https://doi.org/10.23858/KHKM71.2023.2.004.