Čelkis, Tomas. 2022. „Realne I wyobrażone Granice I rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, Red. Dorota Michaluk”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (4):507-12. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3334.