Jankowski, Aleksander. 2014. „Patronka Cywilizacyjnej Przemiany. Biała Legenda Marianny Skórzewskiej Wykreowana W Dobie Upadku Rzeczypospolitej”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 62 (2):227-41. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/779.