Związek, Tomasz. 2014. „Młynarstwo W państwie Zakonu krzyżackiego W Prusach W XIII–XV Wieku (do 1454 r.), Rafał Kubicki, Gdańsk 2012 [recenzja]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 62 (2):292-302. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/786.