Przybyłowicz, Olga Miriam. 2014. „Rachunki Za Pogrzeby sióstr Norbertanek Klasztoru Na Zwierzyńcu (XVII–XVIII Wiek)”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 62 (3):431-40. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/800.