Kowalczyk, Małgorzata Ewa. 2014. „«W Powszechny Zwyczaj to weszło,zaczynać młodzi płci Obojej Naukę Od geografii», Czyli O kulturotwórczej Roli podręczników Geograficznych W Polsce XVIII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 62 (4):568-78. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/809.