Zachara-Związek, Urszula. 2015. „Legaty Testamentowe Mieszczan Krakowskich Na Rzecz kościoła I Klasztoru bernardynów Na Stradomiu W Drugiej połowie XV Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 63 (1):29-40. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/824.