Jankowski, Aleksander. 2015. „„Pierwszy” W toruńskim Panteonie Ludzi Nauki I Sztuki. Uwagi O książce Gwido Chmarzyński I Jego dzieło «Sztuka W Toruniu» [artykuł Recenzyjny]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 63 (1):157-60. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/833.