Popiołek, Bożena, i Urszula Kicińska. 2017. „Panie Zamoyskie: Anna Franciszka Z Gnińskich, Teresa Z Potockich I Urszula Z Kalińskich — Okruchy Biografii W świetle Korespondencji I aktów Ostatniej Woli”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65 (1):19-38. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/936.