Ulicki, Bogusław. 2017. „Instrumenty Prawne Ochrony przeciwpożarowej W Miastach Polskim Przedrozbiorowej, Maurycy Zajęcki, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, Ss. 340 : [recenzja]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65 (2):271-78. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/960.