Kowalczyk-Heyman, Elżbieta. 2017. „„Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny", Nr 1-4, 2013-2016”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65 (2):279-79. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/961.