Przybyłowicz, Olga Miriam. 2017. „Źródła Do Poznania Gospodarki W Dobrach Wiejskich Klarysek gnieźnieńskich Od końca XVI Do schyłku XVII Stulecia”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65 (4):447-59. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/981.