Klonder, A. (2018) „Diariusz podróży po Europie (1682–1688), Jan Michał Kossowicz, oprac. i wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017 [omówienie]”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), s. 248–250. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1013 (Udostępniono: 13 lipiec 2024).