Klonder, A. (2019) „Nalewka srebrna z miednicą - atrybut elitarnej kultury stołu we wczesnonowożytnej Europie Środkowej.Uwagi wstępne”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(1), s. 41–53. doi: 10.23858/KHKM67.2019.1.003.