Jankowski, A. (2019) „Restauracja drewnianej architektury sakralnej w uwarunkowaniach prawnych doby zaborowej. Uwagi na podstawie zapisów źródłowych wielkopolskiej prowincji”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(1), s. 93–112. doi: 10.23858/KHKM67.2019.1.006.