Klonder, A. (2019) „Świat materii w testamentach szlachty czeskiej i polskiej z XVII wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(4), s. 449–488. doi: 10.23858/KHKM67.2019.4.004.