Przybyłowicz, O. M. (2020) „Źródła dochodów klasztoru klarysek w Gnieźnie pod koniec XVI wieku na podstawie rękopisu «Regestrum 1593»”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(2), s. 171–186. doi: 10.23858/KHKM68.2020.2.003.