Kizik, E. (2020) „Gdańskie testamenty reciproce i praktyka tworzenia inwentarzy mienia w XVII–XVIII w.”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(2), s. 205-222. doi: 10.23858/KHKM68.2020.2.005.