Klonder, A. (2020) „Paul Friedeborn, Opis miasta Szczecina, oprac. i przekł. Agnieszka Borysowska, Warszawa 2016 [notka]”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(2), s. 254-256. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2392 (Udostępniono: 17wrzesień2021).