Bis, M. i Bis, W. (2020) „Maria Dąbrowska (7 VI 1943 – 29 XI 2019) — wspomnienie”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(2), s. 259-264. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2394 (Udostępniono: 25październik2021).