Jędrzejewska, S. (2020) „Analizy trwałych izotopów a problem pochodzenia Słowian. Zarys metod i pytania o perspektywy badawcze”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(3), s. 399–414. doi: 10.23858/KHKM68.2020.3.007.