Klonder, A. (2020) „Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin 2019 [recenzja]”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(3), s. 428–433. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2493 (Udostępniono: 13 lipiec 2024).