Majewski, M. Łukasz (2020) „Młynarstwo i piekarstwo w Piotrkowie w XVI–XVIII wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(4), s. 533-554. doi: 10.23858/KHKM68.2020.4.005.