Duma, P., Piekalski, J., Latocha, A., Pietruszka, M., Jaworski, K. i Mackiewicz, M. (2020) „Młyn Dolny w Bystrzycy na Pogórzu Kaczawskim. Zanik młynarstwa tradycyjnego w czasach industrializacji”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(4), s. 555-580. doi: 10.23858/KHKM68.2020.4.006.