Malczewska-Pawelec, D. (2020) „Realizacje idei «miasta-ogrodu» w międzywojennej Polsce na przykładzie Podkowy Leśnej oraz Kolonii Letniej Żarki”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(4), s. 581-604. doi: 10.23858/KHKM68.2020.4.007.