Klonder, A. (2020) „Wojciech Tygielski, W podróży po Europie. Studia z dziejów kultury nowożytnej, red. Anna Kalinowska, Warszawa 2019 [recenzja]”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(4), s. 613–614. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2510 (Udostępniono: 6 październik 2022).