Związek, T. (2022) „Mechanizmy poboru podatków nadzwyczajnych na początku XVI w. na przykładzie kaliskich rejestrów poborowych”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), s. 3–33. doi: 10.23858/KHKM70.2022.1.001.