Getka-Kenig, M. (2022) „Zagadnienia budownictwa cywilnego w pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego (1815–1830)”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), s. 51–70. doi: 10.23858/KHKM70.2022.1.003.