Popiołek, B. (2021) „Szlachecki dwór kobiecy w świetle raptularzy domowych i regestrów majątkowych z początku XVIII wieku na przykładzie dworu Teresy z Potockich Zamoyskiej”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(4), s. 477–496. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2687 (Udostępniono: 25 lipiec 2024).