Wyczółkowski, D. (2021) „Średniowieczny kościół Świętego Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu — badania i interpretacje”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(2), s. 143–160. doi: 10.23858/KHKM69.2021.2.001.