Bis, W. (2021) „Wilczyska – mieszkalno-obronna siedziba na pograniczu Mazowsza i Małopolski z końca XV – drugiej połowy XVII wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(3), s. 301–320. doi: 10.23858/KHKM69.2021.3.002.