Niemira, K. (2022) „Sklep Chaudoirów. Przyczynek do badań nad warszawskim rynkiem wyrobów luksusowych w wieku XVIII”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), s. 35–49. doi: 10.23858/KHKM70.2022.1.002.