Starzyński, M. (2022) „«Mistrzowie koziobrodzi» — krawcy i ich cech w Krakowie XIV–XV wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), s. 151–164. doi: 10.23858/KHKM70.2022.2.002.