Jankowski, A. (2021) „«By umarłą widzieć… okno się musiało w trunnie wyrząć». Rozważania o początkach portretu trumiennego”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(1), s. 57–74. doi: 10.23858/KHKM69.2021.1.004.