Penkała-Jastrzębska, A. (2021) „Świat kultury materialnej na magnackim dworze na przykładzie rejestrów majątkowych Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej z lat 1738–1741”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(1), s. 101-120. doi: 10.23858/KHKM69.2021.1.006.