Górzyński, M. (2022) „W stronę procesualnej historii architektury. Propozycje metodologiczne”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), s. 97–114. doi: 10.23858/KHKM70.2022.1.005.