Gaziński, R. (2021) „Urzędnicy centralni książąt szczecińskich w XVI i na początku XVII wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(2), s. 161-178. doi: 10.23858/KHKM69.2021.2.002.