Ilski, J. (2022) „Pierścień z grodziska w Błoniu. Przykład kultury materialnej i duchowej w obrębie dworu książęcego Konrada Mazowieckiego”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), s. 127–150. doi: 10.23858/KHKM70.2022.2.001.